Sagorna publiceras i samband med Världsbokdagen den 23 april 2018.