• Berättelsen behöver en handling som ska kopplas till hållbar utveckling och de globala målen
  • Handlingen behöver en struktur; en plan över hur din saga ska börja, vad som ska driva handlingen framåt och hur den ska sluta
  • I sagans värld är det vanligt att tre prövningar ”hinder” förekommer
  • Inledningen ska väcka intresse och förväntningar hos läsaren. Här är exempel på tre sätt att börja; med en händelse där huvudkaraktären är inblandad, med en skildring av miljön som är betydelsefull för sagan, med en personbeskrivning eller en dialog mellan två karaktärer
  • Tänk ut den bärande idén – Vilket globalt problem ska din huvudkaraktär lösa?
  • Berättelsen behöver en vändpunkt. Det är då problemet får sin lösning
  • Slutet är viktigt. Sagor slutar oftast lyckligt (En bättre värld…) Ska slutet vara öppet och lämna obesvarade frågor efter sig? Kommer det att lösa sig? Det blev bättre, men… Vad händer sen då? Ska läsaren kanske få svar på de viktigaste frågorna som väckts under berättelsens gång?