Vi arbetar tillsammans i G Suite och Padlet. Lärarna ger respons på sagorna tillsammans, både gällande innehåll och språk så att vi, barn och unga, kan vidareutveckla lärandet. Barn och unga läser varandras sagor och ger respons utifrån metoden två stjärnor och en önskan, vilket innebär att beskriva två saker som är bra och en sak som kan utvecklas till det bättre. Vi har tillsammans kommit fram till att det är en bra metod för eleverna att arbeta utifrån över skolstadierna.

Alla arbetar digitalt och utifrån en multimodal undervisning, därför kan vi läsa varandras texter utan att vara på samma plats och under samma tid. Det underlättar vårt arbete. Att få och ge respons till andra är till stor hjälp när vi arbetar med skapandeprocessen. Vi blir bättre på att granska utifrån olika kriterier och vi får hjälp att se saker vi själv inte upptäcker. Det stärker också vår förmåga att reflektera över det egna lärandet (metakognitivt lärande).