Det var en gång i en snar framtid… Året är 2035 och robotar kommer för att hjälpa oss med de saker som vi inte kunde göra själv.  Vi ska jobba. Vi ska ta hand om barn och vi ska laga mat. Robotar kommer för att lära våra barn och de kommer för att köra oss till jobbet.
Eller köra barn till skolan, parken eller en lekplats.

Roboten kan hålla äldre sällskap. Om en robot gör fel ska tillverkaren ta ansvar. Robotar kan spela en viktig roll inom framtidens vård, men det finns många viktiga frågor som måste besvaras. För det första är det väldigt dyrt att bygga robotar. För att betala för något som kostar mer än en bil, måste det finnas en väldefinierad funktion och det finns inte än för konsumenter. Sen måste man kunna hantera en robot. Hur många skulle vilja gå en utbildning för att få ett robotkörkort?

Jag hoppas att människor inte gör  fel och använder robotar till krig och dåliga saker. Jag tycker att vi  också ska ta hand om robotar och robotar ska ta hand om oss och vi kommer blir en bra familj.

Jag har jobbat med de globala målen och tänker att robotar kan hjälpa oss att nå bättre hälsa: Agenda 2030  God hälsa och välbefinnande.