Det var en gång en flicka heter Fatima. Hon kommer från Afghanistan. Hon sitter på en stol. Fatimas föräldrar frågar Fatima vad hon ska göra i framtiden. Hon säger att hon vill bli läkare. Talibanerna säger att flickor inte får studera, utan bara städa. Om flickorna går till skolan kan talibanerna skjuta flickorna. Fatima vill gå till skolan. Fatimas föräldrar blir rädda om Fatima går till skolan.

En gång  skulle Fatima gå med andra flickor till skolan. Talibanerna tittade och sköt Fatima som blev mycket skadad. Fatimas föräldrar tar henne till sjukhuset. Läkaren säger att han inte kan behandla Fatima eftersom hon är mycket skadad. Hennes föräldrar är väldigt upprörda över hennes olycka.

Fatimas föräldrar bestämde att Fatima åka till London med föräldrarna. Där behandlas Fatima. Hon behövde en doktor och en lärare för att inte missa skolan. Eftersom läkare tar hand om dig och läraren studerar med dig. Läkaren och läraren är vänliga mot dig.  Fatimas behandling var mycket bra. Lärare, läkare och föräldrar för att det ska gå fort tills Fatima blir frisk  och att Fatima kan fortsätta i skolan. Fatima behandlades i tre år då skulle hon bli bättre.

Fatima och hennes föräldrar bor i London. Hon gick i skolan och studerade.Fatima läser tre eller fyra år på grundskola. Hon gick sedan till gymnasieskolan och studerade.Hon gick sedan till universitetet. Hon studerade läkarutbildning i fem år eller sex år. Då skulle hon bli läkare. Hon åkte till Afghanistan. Hon behandlar fattiga människor i Afghanistan.