Sysav Trelleborg

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar hand om hushållssopor från de 14 ägarkommunerna i södra Skåne. Avfallet behandlas och återvinns till nya resurser i form av både material och energi (fjärrvärme och el). Sysav arbetar också på många sätt för hållbar utveckling. Till exempel träffar miljöpedagogerna Ann, Marie och Rustan tusentals barn och ungdomar varje år och pratar om varför vi måste ta hand om jordens tillgångar och hur vi genom enkla, smarta och medvetna val kan bygga ett hållbart samhälle. Sysavs vision: Sysav bidrar till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer.

 

Det har varit superroligt att få delta i Projekt Framtidssagor och möta entuastiska elever med framtidstro, energi och driv i Trelleborg.

 

 

Tetra Pak

Tetra Pak är ett av tre företag i Tetra Laval Group. Med ett varumärkeslöfte: PROTECTS WHAT’S GOOD™  jobbar Tetra Pak aktivt och engagerat med hållbara lösningar för livsmedel, människor och framtiden.

En grupp elever från Söderslättsgymnasiet var på ett studiebesök hos Tetra Pak i Lund och fick en inblick i senaste nytt om förpackningar och dess hållbarhet, hur företaget hela tiden jobbar på att förbättra redan bra produkter så att de kan transporteras bättre, att förpackningarna tillverkas av mer miljövänligt material, att förpackningar blir än mer användarvänliga för konsumenten (återvinning, lättare att hålla och mycket annat), livscykelanalyser, senaste forskningen såsom användandet av polyten vilket är en förnybar råvara, ny teknologi som innebär förbättringar hela tiden och mycket annat.

 

Vilket fantastiskt spännande projekt!

 

Fairtrade City Trelleborg

I juni 2014 blev Trelleborg en diplomerad Fairtrade City. Det innebär att vi tillsammans bestämt oss för att arbeta med rättvis handel och etisk konsumtion för att förbättra arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom.

För att bli diplomerad måste ett antal kriterier uppfyllas, som bland annat inkluderar:

  • Det ska finnas en styrgrupp med representanter för näringsliv, civilsamhälle, kommunens tjänstepersoner och politiker.
  • Kommunens offentliga konsumtion av rättvist handlade produkter ska redovisas
  • Rådhusets offentliga konsumtion av rättvist handlade produkter ska redovisas
  • Arbetsplatser ska uppmuntras fika Fairtrade-märkt

För att få behålla diplomeringen som Fairtrade City krävs en ständig vidareutveckling. För att uppnå detta krävs kontinuerlig information, ett ökat utbud av fairtrade produkter och samverkan mellan olika aktörer.

Fairtradebananer i skolan – Trelleborgs kommun

Maria Wilhelms Fairtrade ambassadör

 

Att medverka i lärandet för hållbar utveckling är precis vad jag som Fairtrade ambassadör ska göra. Att få förmånen att träffa elever i olika åldrar och resonera med dem är bland det roligaste jag kan göra. Deras nyfikna frågor och smarta lösningar för framtiden inger hopp om en bättre värld för alla.

 

Rescued Fruits = Frukträddare

Frukträddare och VD Björn Säwe föreläste för eleverna om företagets hållbarhetsfokus hur de arbetar med att minska svinnet av frukt och grönt och uppmuntrade eleverna att fundera över hur svinnet kan minskas: 40-70 kg äpplen kan t ex slängas varje vecka i en stor butik och då kan det vara pga små skönhetsfläckar, en fuktig fruktlåda (innehållet är inte skadat), hanteringsskador, fel temperatur under transporten och mycket annat. Det är viktigt att hjälpas åt med hållbara lösningar.

Björn tyckte att vårt projekt var intressant och han var glad över att vi fokuserade och jobbade med hållbarhetsfrågor. Han vill dessutom fortsätta samarbetet med att ge barn och elever i uppdrag att komma med tankar och idéer om vad företaget skulle kunna göra med frukten som slängs mest dvs. bananer.

Jobba Grönt

Ett samarbetsprojekt mellan LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) och SLA (Skogs- och lantarbetsgivareförbundet) som ska få fler att bli intresserade av och fler att välja det gröna näringslivet. De gröna jobben – vägen till ett växande Sverige.

Grunden för det hållbara samhället. ’ Mat, energi, byggmaterial, bränsle, textilier och kemikalier – produktionen i det gröna näringslivet är bokstavligt talat grunden för att bygga det hållbara Sverige. Hela Sverige.’ (www.jobbagront.se). Jobben inom det gröna näringslivet (jordbruk, trädgårdsnäringen, skog och miljöutveckling) skapar det som efterfrågas i vårt samhälle: hållbara och miljövänliga produkter och tjänster. Inom de gröna jobben ligger innovation och teknik i framkant.

En föreläsning av Frida, ambassadör för det gröna näringslivet. En föreläsning som gav alla lyssnande större yrkeskunskap om det gröna näringslivet och en stor insikt i vad ett hållbart och miljövänligt samhälle innebär. Virtual reality glasögon med intressanta jobba grönt-yrken var också spännande; dessa filmer finns även på www.jobbagront.se För de yngre finns det mycket inspiration även på denna sidan: http://www.bondeniskolan.se/

Best Western Malmö Arena Hotel

Ett modernt event- och affärshotell, som ligger i en stadsdel som har som mål att vara …’Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel och en global förebild för hållbar stadsutveckling’(http://www.malmoarenahotel.com/iso.aspx). Hotellet nådde under 2016 en ISO14001 certifiering.

Hållbarhetsarbetet har stort fokus inom hotellets alla avdelningar för både personal och gäster; hur ökas medvetenheten om matsvinn så mindre mat slängs, hur kan man påverka gästerna att önska att få lakan och handdukar bytta mer sällan, vatten- och elförbrukning, avfallshantering, maten som serveras är närproducerad med mera. Ett stolt och framåt hotell där personalen är utbildad och engagerade i hållbarhetsarbetet. http://www.malmoarenahotel.com/

Ansvarig tyckte det var skoj att vi tänkte och kontaktade dem när vi jobbar med hållbar utveckling och ville besöka företag med bra miljötänk och tog oss med på ett informativt och inspirerande studiebesök.