Lärande för hållbar utveckling

Hur skapar vi förutsättningar för barn och unga att rustas för en snabbt föränderlig värld och nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling samtidigt som de uppfyller sina drömmar och tar ansvar för att bidra till en hållbar värld? I styrdokumenten framgår att lärande för hållbar utveckling ska genomsyra allt skolarbete. Tillsammans med barn och unga, som har en utforskande, delaktig, inkluderande, medskapande roll, tänker vi nytt och kreativt kring lärande för att stärka elevernas måluppfyllelse och samtidigt bidra till hållbar utveckling.

Agenda 2030 – Mål 4 God utbildning för alla och delmål 4.7 lärande för hållbar utveckling

När skolarbete är ”på riktigt” och när elever får påverka världen blir det viktigt, lärorikt och meningsfullt för eleverna. Mål 4 handlar om att säkerställa en inkluderande utbildning av god kvalitet som främjar livslångt lärande för alla och delmål 4.7 handlar om lärande för hållbar utveckling och globalt medborgarskap. Senast 2030 ska vi säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling (Regeringens handlingsplan för Agenda 2030).

Barn och ungas röster och handlingskraft är en betydelsefull kraft om de globala utvecklingsmålen ska uppnås. Skolans uppdrag är därför bland annat att utbilda handlingskompetenta individer som vill vara med och bygga en hållbar värld. Genom vårt värdeskapande projekt vill vi sprida kunskap om de globala målen samt inge framtidshopp; vi kan göra våra röster hörda och tillsammans skapa en bättre värld för alla. Lärare och andra aktörer i och utanför skolan bidrar och samverkar i projektet för att stärka likvärdigheten och den röda tråden genom skolstadierna samt sudda ut gränserna mellan skolan och det omgivande samhället. Det är ett betydande inslag i hållbar skolutveckling.

Följ med på vårt spännande äventyr genom olika kreativa lärprocesser i varierade lärmiljöer. Den 23 april på Världsbokdagen kan du och resten av världen fängslas av en sagoskatt som representerar mångfald och kampen för en bättre värld. Simsalabim. I sagans värld kan allt hända… När barn och unga berättar – då lyssnar vi. De är vår framtid!

Maria Glawe, initiativtagare, projektledare och medskapare tillsammans med SSA Trelleborg.

På Om oss sidan finns en beskrivning av barn och unga, pedagogisk personal och olika aktörer som medverkar i projektet.