Två stjärnor och en önskan – bra ska bli bättre

Att få och ge respons till andra är till stör hjälp när vi arbetar med skapandeprocessen. Vi blir bättre på att granska utifrån olika kriterier och vi får hjälp att se saker vi själv inte upptäcker; vad vi kan och vad vi behöver utveckla. Det stärker också vår förmåga att reflektera över det egna lärandet (metakognitivt lärande).

Vi arbetar utifrån metoden två stjärnor och en önskan, som innebär att beskriva två saker som var bra och en sak som kan utvecklas. Det är bra om vi ger förslag på hur sagan kan utvecklas. Alla arbetar digitalt, därför kan vi läsa varandras texter utan att vi måste göra det på samma plats och under samma tid. Det underlättar vårt arbete.