I sociala medier

Trelleborg

Maria Glawe och Catrine Öhman har presenterat projektet under en fortbildningsdag för skolledare, processledare, förstelärare och studie- och yrkesvägledare. Vidare har Linda Ammitzboll, Catrine Öhman och Maria Glawe presenterat arbetsprocess, kollegialt lärande och releasefest under TeachMeet Trelleborg. Syftet är att inspirera och stärka dela-kulturen bland pedagogisk personal i Trelleborgs kommun.

 

 

 

 

 

Malmö

Maria Glawe har presenterat projektet under föreläsningen Så kan du utveckla undervisningen för nutiden och framtiden i samband med utställningen En sagolik skola på Malmö Museer.

 

SSA- konferens Sundsvall

Catrine Öhman och Maria Glawe har presenterat projektet under SSA rikskonferens  i Sundsvall. En skola för alla där olika är normen.