Här samlar vi länkar med inspiration gällande hållbar utveckling och de globala målen.

De globala målen – UNDP

Globala målen – Wikipedia

Världskoll