Vi har arbetet med fyra dynamiska kunskapsprocesser – möta kunskap, utveckla kunskap, analysera och använda kreativt

Bild: Kunskapsprocesser (Finns presenterad i Magnussons avhandling Meningsskapandets möjligheter – Multimodal teoribildning och multiliteracies i skolan.