Framtidssagor

för en hållbar framtid

Kategori: Söderslättsgymnasiet – Svenska med Maria (Sida 1 av 2)

I morgon ska vi planera releasefesten tillsammans på SSG!

Jag är med i projektet ”Framtidsagor från Trelleborg”. I sagorna ska vi ta med något/några av de globala målen och det ska framgå att vår värld ska bli bättre. Vi har läst andra sagor som t.ex. ”Snövit” och ”Rödluvan” för att att se hur en saga kan byggas upp. Det finns tre utmaninga som huvudpersonerna står inför och till slut klarar personen det på tredje försöket och det är exempelvis det vi ska försöka få med vår vår saga.

Jag har tidigare varit med och skrivit ”Noveller från Trelleborg”, som jag tyckte var jätteroligt. Det var roligt att min novell fick vara med i en bok och sedan att andra kan läsa den. Det är roligt att göra saker som faktiskt händer på riktigt. När boken var klar med våra olika noveller så hade vi en fest på gymnasiet med en klass från Bäckaskolan som också var med och skrev noveller. Där var några som läste upp en del av sina noveller som var intressant att höra, så det ska bli kul att få uppleva det igen fast att vi skriver framtidsagor istället.

Att skriva framtidsagor har varit en utmaning, fast ändå roligt. Det här att komma på tre händelser tar tid men det kommer till slut. Samtidigt som det är roligt hjälper det mig att förbättra skrivandet och språket då vi håller igång det och märker att man blir bättre än vad man har varit från början.

Förutom det så har vi träffat varandra på en workshop i mediateket på SSG där vi har fått lära känna varandra i förväg. Det är roligt att små barn också är med från Sockertoppen och Smygeskolan samt årskurs 7 från Pilevallskolan. Det är bra att de i tidig ålder börjar med detta då det blir lättare sen när de blir äldre. Vi har även använt oss av vår blogg där vi har bloggat om hur det har gått för oss och sett hur sagorna blir till. Vi har även kollat på checklistor för att vi ska få med det vi behöver i sagan sedan har vi sett hur de andra barnen och eleverna gör när det skapar sina sagor.

Jag är precis klar med mitt första utkast som jag ska få respons på. Mest av allt så ser jag fram emot att bli klar och att vi ska ha festen. Den 23/3 ska jag vara med och planera releasefesten. Det ska bli jätteroligt.

Hälsningar

Elisabeth Anagnosti

 

Respons för att utveckla sagan och lärandet

Hur kan ni arbeta vidare med sagan?

Respons är en viktig del i lärandeprocessen. Eftersom skapandet av sagorna sker i en process ges ni respons av två lärare som samarbetar med er i google drive; en som ger respons på innehållet med koppling till de globala målen och en som ger respons på det språkliga samt struktur och sammanhang. Ta också hjälp av skrivstrategierna som finns på bloggen.

Läs, reflektera och bearbeta

Responsen, som kopplas samman med målen för uppdraget och sagans kännetecken, syftar till ni ska se vad vad som behöver utvecklas i sagan och förslag på hur ni kan arbeta vidare. Läs och bearbeta sedan sagan utifrån responsen. Reflektera över lärandeprocessen; vad lär ni er av responsen?

Kamratrespons – Two stars and a wish

När det andra utkastet av texten är färdigt delas sagan med en kamrat som ger respons utifrån metoden ”Two stas and a wish”; en metod ni arbetat med tidigare. Berätta två saker som är bra i sagan och en önskan om förbättring. Ni får både träna på att ge/få respons.

Bearbeta och publicera

Till sist har ni möjlighet att förfina sagan lite mer och därefter publicera på bloggen. Den 23 april, under Världsbokdagen, är det releasefest och då ska vi fira att vi nått målet tillsammans. 🙂

Spegel spegel på väggen där…

”Spegel, spegel på väggen där” – inspiration till fantasi och kreativitet

Att höra sagor är en väg till språkutveckling. Vi har läst ”Snövit” högt tillsammans, samtalat och fått oss ett gott skratt då jag (Maria) prövade olika röstlägen, bland annat för att låta som den elaka drottningen. 🙂

Under samtalen har vi närläst och talat om sagans kännetecken, bland annat magiska tal 3 och 7, övernaturligheter (en spegel som pratar), det goda som segrar över det onda, det förgiftade äpplet som symbol, tre prövningar (på det tredje försöket förgiftades Snövit), att allt reder upp sig i slutet osv. Efter närläsningen har vi tränat på att återberätta med egna ord och samtalat om att det finns olika versioner av Snövit. I sammanhanget lyfte vi fram källkritiken igen; precis som då vi undersökte Rödluvan på Youtube. Vi samtalade om likheter och skillnader mellan olika texter och filmer. Den nya filmen om Snövit kom på tal som skiljer ut sig eftersom den har mer fantasyinslag.

Utifrån arbetet med Snövit har vi tillsammans vidareutvecklat förståelsen för hur man kan bygga upp en berättelse. Början, mitten; med händelseförlopp (tre prövningar) och därefter lösning/avslut. Vidare har vi pratat om karaktärer, eventuella”hjälpare” och tänkbara framtidsmiljöer i framtidssagorna där teknologin utvecklats än mer; flygande bilar, robotar med mänskliga egenskaper (AI), skyskrapor, gröna städer, liv på mars, bo på månen med mera. I framtidssagorna utgår eleverna från sina erfarenheter och intressen och kopplar ihop det med ett eller flera globala mål.

Snövit har hjälpt oss att bli säkrare på sagans kännetecken, vilket är bra när vi ska skriva våra egna sagor om framtiden. Det är bråttom nu om vi ska hinna göra världen till en bättre plats för alla. Således fullt fokus på fantasi och kreativitet. Vi har ett viktigt uppdrag – att skriva fram en förändrad värld. Snipp, snapp, snut, nu är det här inlägget slut. 🙂

Sida 1 av 2

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén