Framtidssagor

för en hållbar framtid

Kategori: Pilevallskolan- Svenska som andraspråk

Vi samtalar för hållbar utveckling!

Vi lär oss om sagans värld, att skriva framtidssagor och om hållbar utveckling…och ännu mer…

Filmen Wall-E kan väcka tankar, bidra till  frågeställningar och lärande om hållbar utveckling. Och att  i samtal med andra få möjlighet att uttrycka sina kunskaper, tankar och åsikter om en hållbar utveckling kanske också kan bidra till en hållbar framtid?

Eleverna i årskurs 7 ska i grupp diskutera och samtala om filmen Wall-E , men hur gör man för att alla ska få sin röst hörd i gruppdiskussionen? Får alla möjlighet att uttrycka tankar och åsikter?

Vi tränar samtals- och diskussionsteknik för hållbar utveckling! Grupperna får utse samtalsledare som fördelar ordet och låter alla komma till tals, och sekreterare som dokumenterar gruppdiskussionerna.

”Ja, vi tror att den framtid som visas är möjlig. Den är möjlig eftersom vi kastar för mycket skräp, och mycket av det skräpet går inte att bränna ner.”

Kaptenen menar att han vill ha ett “riktigt liv”, han vill alltså leva på jorden, röra på sig, ha kul och träffa nya människor. Han vill inte stanna på skeppet och bara leva för att överleva.”

”Vi behöver syre för att leva och vi behöver näring för att leva och växterna ger oss det.”

”Vi kan ta hand om vår miljö genom att återvinna, köpa ekologisk mat, åka kollektivt, använda mindre elektricitet, köpa närodlad mat e.t.c.”

”Köra mindre bil, åka mera kollektivt, gå korta sträckor, cykla, elbil, sopsortera, ärva, lämna in till second hand.”

Filmen gav insikter…

Innan vi såg filmen trodde jag att isarna som smälter var det största hotet, men nu förstår jag att våra sopor och att vi kastar så mycket också är ett stort problem”

Hälsningar från Pilevallskolan.

Elever i åk 7, Linda, Tereza och Jessica.

 

 

 

 

 

 

 

”Man lärde sig mer om miljön” Elevernas tankar efter besök av miljöpedagog Marie Hilldén, Sysav.

Samtal och reflektioner i klassrummet hos åk 7 på Pilevallskolan efter gårdagens besök av Marie Hilldén från Sysav.

”Vi fick veta att vi slänger mycket sopor, 467 kg per person och år och 1915 slängde vi bara 30 kg per person och år. Men här i Sverige försöker vi återvinna mycket, det känns bra.”

”Det var intressant, för man visste t.ex. inte om att mobiler innehöll så mycket metaller som fraktas från andra länder, vilket påverkar vår miljö negativt. Att en slängd mobil blir till flera kilo sopor.”

”Vi kastar plast på marken och i haven, vilket dödar haven och djurlivet. Vi kör mer bil än vad vi behöver.”

” Att det vi kan göra för miljön är att inte byta mobil för ofta, inte handla mer mat än man behöver, vi kastar för mycket mat.”

”Släck lampor du inte behöver!”.

” Hon berättade att man kunde utmana varandra i klassen genom att bara använda fem plagg i veckan. Det kan man ju göra.”

Med vänliga hälsningar

Linda, Jessica, Tereza och eleverna i åk 7

 

 

Skrivarverkstad på Pilevallskolan

Hej!

Vi har pratat om sagor, sagor från elevernas hemländer och hur sagor skrevs förr och idag.

Vi ritade en tankekarta för att samla elevernas förkunskaper och för att få en gemensam bild av vad en saga är. Vilka figurer och väsen nämns ofta i sagor? Hur börjar en saga? Finns det speciella siffror, teman som återkommer? Hur beskrivs olika karaktärer, kön och väsen? Kan en prinsessa vara den som räddar prinsen?

Vi har också pratat om framtiden, vilka yrken som finns i framtiden, vilken teknik som finns, hållbarhet och vad som kommer att krävas för detta framtida samhälle.

Några elever har börjat skriva sagor utifrån fantasyserier eller datorspel. Några elever har börjat skriva mer klassiska sagor om prinsar och prinsessor.

Eftersom det är slutet av terminen har vi skrivarverkstad. Elever som behöver skriva om tidigare texter (argumenterande) har fått skriva om efter respons. Elever som är klara har valt att skriva dikt, saga eller novell. Vi har fokus på berättande texter, men inte enbart sagor.

Vi har också kollat på ett avsnitt av årets julkalender. Pratat om karaktärer i berättelsen, miljö och handling.

Vi startar upp ordentligt med Framtidssagor efter jul.

Hälsningar från elever i årskurs 7, Linda, Jessica och Tereza

Eleverna fungerar som resurs och respons för varandras lärande.

Elever visar upp sina texter i matsalen.

Dikter, sagor och noveller

Hur är det att vara tonåring och att bli vuxen? Vad kommer förändras? Hur ser framtiden ut?

 

 

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén