Framtidssagor

för hållbar utveckling

Författare: Maria Glawe (Sida 1 av 2)

Respons för att utveckla sagan och lärandet

Hur kan ni arbeta vidare med sagan?

Respons är en viktig del i lärandeprocessen. Eftersom skapandet av sagorna sker i en process ges ni respons av två lärare som samarbetar med er i google drive; en som ger respons på innehållet med koppling till de globala målen och en som ger respons på det språkliga samt struktur och sammanhang. Ta också hjälp av skrivstrategierna som finns på bloggen.

Läs, reflektera och bearbeta

Responsen, som kopplas samman med målen för uppdraget och sagans kännetecken, syftar till ni ska se vad vad som behöver utvecklas i sagan och förslag på hur ni kan arbeta vidare. Läs och bearbeta sedan sagan utifrån responsen. Reflektera över lärandeprocessen; vad lär ni er av responsen?

Kamratrespons – Two stars and a wish

När det andra utkastet av texten är färdigt delas sagan med en kamrat som ger respons utifrån metoden “Two stas and a wish”; en metod ni arbetat med tidigare. Berätta två saker som är bra i sagan och en önskan om förbättring. Ni får både träna på att ge/få respons.

Bearbeta och publicera

Till sist har ni möjlighet att förfina sagan lite mer och därefter publicera på bloggen. Den 23 april, under Världsbokdagen, är det releasefest och då ska vi fira att vi nått målet tillsammans. 🙂

Spegel spegel på väggen där…

”Spegel, spegel på väggen där” – inspiration till fantasi och kreativitet

Att höra sagor är en väg till språkutveckling. Vi har läst “Snövit” högt tillsammans, samtalat och fått oss ett gott skratt då jag (Maria) prövade olika röstlägen, bland annat för att låta som den elaka drottningen. 🙂

Under samtalen har vi närläst och talat om sagans kännetecken, bland annat magiska tal 3 och 7, övernaturligheter (en spegel som pratar), det goda som segrar över det onda, det förgiftade äpplet som symbol, tre prövningar (på det tredje försöket förgiftades Snövit), att allt reder upp sig i slutet osv. Efter närläsningen har vi tränat på att återberätta med egna ord och samtalat om att det finns olika versioner av Snövit. I sammanhanget lyfte vi fram källkritiken igen; precis som då vi undersökte Rödluvan på Youtube. Vi samtalade om likheter och skillnader mellan olika texter och filmer. Den nya filmen om Snövit kom på tal som skiljer ut sig eftersom den har mer fantasyinslag.

Utifrån arbetet med Snövit har vi tillsammans vidareutvecklat förståelsen för hur man kan bygga upp en berättelse. Början, mitten; med händelseförlopp (tre prövningar) och därefter lösning/avslut. Vidare har vi pratat om karaktärer, eventuella”hjälpare” och tänkbara framtidsmiljöer i framtidssagorna där teknologin utvecklats än mer; flygande bilar, robotar med mänskliga egenskaper (AI), skyskrapor, gröna städer, liv på mars, bo på månen med mera. I framtidssagorna utgår eleverna från sina erfarenheter och intressen och kopplar ihop det med ett eller flera globala mål.

Snövit har hjälpt oss att bli säkrare på sagans kännetecken, vilket är bra när vi ska skriva våra egna sagor om framtiden. Det är bråttom nu om vi ska hinna göra världen till en bättre plats för alla. Således fullt fokus på fantasi och kreativitet. Vi har ett viktigt uppdrag – att skriva fram en förändrad värld. Snipp, snapp, snut, nu är det här inlägget slut. 🙂

“Soperman” och elever på SSG i ett lärande möte om hållbar utveckling

Vi är alla viktiga för en hållbar utveckling

I dag har vi haft besök på Söderslättsgymnasiet av Rustan som är miljöpedagog på Sysav i Trelleborg. Det var en lärorik workshop där vi fick möjlighet att förstå hur Sysav arbetar och bidrar till hållbar utveckling. Rustan förmedlade verkliga exempel som fick oss att tänka efter och fundera på vad som kännetecknar en hållbar livsstil. Vi har bara en planet, men lever som om vi har fyra! Rustan slängde ut många tankeväckande frågor och gav oss ett klurigt uppdrag att hantera i smågrupper.

Soporna får inte lämna huset

Vi fick veta att varje person i Sverige i genomsnitt slänger 500 kilo sopor varje år, vilket är ohållbart. Rustan hittade på att statsministern beslutat att sopor inte får lämna hushållen. Vi får inte fuska, inte spola ut något i havet, inte elda upp något osv. Dessutom är vi övervakade med kamera så att vi inte gör några misstag. Diskussionerna kom igång och flera förslag presenterades av eleverna. Finns det enkla svar på komplexa problem? Köper vi mindre får vi mindre sopor. Enkelt, eller hur?

Hållbar utveckling handlar bland annat om att tänka efter före och hushålla med det vi har. Om att hitta smarta lösningar på komplexa problem utan att skada jorden. Ett tydligt budskap är att vi inte kan fortsätta överutnyttja jordens resurser, som vi gör idag. Vi behöver tänka och göra annorlunda. Visst var det Einstein som en gång sa; ”galenskap är att göra samma sak om och om igen och vänta sig olika resultat. Om du vill se andra resultat, gör inte samma sak.”

Små förändringar gör stor skillnad

En annan sak som vi samtalade om är att vi alla kan göra något för att bidra till en mer hållbar värld. I bland är det kanske svårt att veta hur man kan göra. Vi kan exempelvis följa de råd som Rustan förmedlade i dag: inte handla i onödan, inte kasta saker som fungerar, äta upp vår mat, laga och reparera, inte slösa, se till så att gamla saker kommer till nytta för andra istället för att belasta vår jord i onödan. Vi behöver således tänka ut smarta lösningar och hushålla med det vi har.

Innan Rustan skulle åka tillbaka till Sysav skrev vi ner tankar som väcktes under workshopen. Vi fick också ett uppdrag av Maria som går ut på att föra det viktiga budskapet vidare till fler, typ som en kedjelänk.

På Sysavs sida Hållbar utveckling för elever finns det mycket bra att läsa och lära sig om hållbar utveckling.

I sagans värld kan allt hända…

När Rustan lämnade SSG för att fortsätta sitt viktiga arbete som “Soperman” fortsatte vi arbeta med våra viktiga hjälteuppdrag i framtidssagorna. Vi ska, precis, som Rustan, vara med och rädda världen!

[slideshow_deploy id=’295′]

 

Hälsningar

Maria och eleverna från SSG

Om du är nyfiken på vad vi skrivit i Exit Tickets (de gula lapparna) så klicka på inlägget och ta del av kommentarerna.

 

Sida 1 av 2

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén