I samband med Skåne Innovation Week 2018 har vi haft tårtkalas på stadsbiblioteket i Trelleborg. Barn, unga och vuxna besökte utställningen, fick möjlighet att samtala med några av författarna till framtidssagorna, äta tårta och läsa framtidssagor tillsammans.

Barn och ungas röster och handlingskraft är en betydelsefull kraft om de globala utvecklingsmålen ska uppnås. Skolans uppdrag är bland annat att utbilda handlingskompetenta individer som vill vara med och bygga en hållbar värld. Genom vårt värdeskapande projekt vill vi sprida kunskap om de globala målen samt inge framtidshopp; vi kan tillsammans skapa en bättre värld för alla.

Lärare och andra aktörer i och utanför skolan bidrar och samverkar i projektet för att stärka likvärdigheten och den röda tråden genom skolstadierna. Det är ett betydande inslag i hållbar skolutveckling.