Vi lär oss om sagans värld, att skriva framtidssagor och om hållbar utveckling…och ännu mer…

Filmen Wall-E kan väcka tankar, bidra till  frågeställningar och lärande om hållbar utveckling. Och att  i samtal med andra få möjlighet att uttrycka sina kunskaper, tankar och åsikter om en hållbar utveckling kanske också kan bidra till en hållbar framtid?

Eleverna i årskurs 7 ska i grupp diskutera och samtala om filmen Wall-E , men hur gör man för att alla ska få sin röst hörd i gruppdiskussionen? Får alla möjlighet att uttrycka tankar och åsikter?

Vi tränar samtals- och diskussionsteknik för hållbar utveckling! Grupperna får utse samtalsledare som fördelar ordet och låter alla komma till tals, och sekreterare som dokumenterar gruppdiskussionerna.

“Ja, vi tror att den framtid som visas är möjlig. Den är möjlig eftersom vi kastar för mycket skräp, och mycket av det skräpet går inte att bränna ner.”

Kaptenen menar att han vill ha ett “riktigt liv”, han vill alltså leva på jorden, röra på sig, ha kul och träffa nya människor. Han vill inte stanna på skeppet och bara leva för att överleva.”

“Vi behöver syre för att leva och vi behöver näring för att leva och växterna ger oss det.”

“Vi kan ta hand om vår miljö genom att återvinna, köpa ekologisk mat, åka kollektivt, använda mindre elektricitet, köpa närodlad mat e.t.c.”

“Köra mindre bil, åka mera kollektivt, gå korta sträckor, cykla, elbil, sopsortera, ärva, lämna in till second hand.”

Filmen gav insikter…

Innan vi såg filmen trodde jag att isarna som smälter var det största hotet, men nu förstår jag att våra sopor och att vi kastar så mycket också är ett stort problem”

Hälsningar från Pilevallskolan.

Elever i åk 7, Linda, Tereza och Jessica.