Torsdagen den 18 januari fick vi besök av Ann Nerlund som är miljöpedagog på Sysav. Hon hade med sig olika sorters sopor som hon visade och berättade om hur vi ska sortera för att värna om vår miljö. Hon berättade också var de olika materialen som plast och metall kommer ifrån. Vi fick lukta på ”Slurry” som man får av malt matavfall. Det luktade inte allför gott enligt barnen. Hon berättade  att man gör en gas av slurry som till exempel bussar kan ha som drivmedel.

För att bygga upp barnens förkunskaper inför miljöpedagogens besök såg vi filmen ”Göra skillnad”. Där fick vi tips om återvinning och enkla tips för att spara el och vara rädda om vår miljö.

Barnen var väldigt engagerade när Ann pratade, de svarade på hennes frågor och ställde egna frågor.

Här kommer lite av barnens kunskaper och tankar efter besöket:

– En planetskötare plockar skräp.

– Glas kommer från sand.

– Elbilar är mycket bättre för naturen.

– Slurry är en gas som bussar kör på, Anns bil kör på det.

– Slurry görs av maten vi slänger.

– Inte slänga huvudvärkstabletter i toaletten, för då äter fiskarna det och får ont i huvudet.

– Metall kommer från marken.

– Man får inte slänga skräp i toaletten.

– Man ska alltid stänga av tv:n rätt, inte bara på kontrollen utan även elen.

– Pantburkar ska man inte slänga, de ska pantas.

– Om en sak har batteri ska man ta ut det innan man slänger saken.

– När jag blev hämtad var där mycket skräp på Jollen som jag plockade.

– Hannes och jag tog upp skräp i skogen utanför mitt hus.

– När jag bodde i Bara såg jag bajspåsar som ingen slängt.

Smyge förskoleklass