Vi kollar på filmen Wall-E och diskuterar frågor om återvinning, fotosyntes och hur det blir i framtiden om vi överkonsumerar och låter robotar göra vårt arbete.

Vi sammanfattar filmen kort tillsammans:

Wall- E:s uppdrag är att städa upp på den nedsmutsade jorden. Filmen utspelar sig i framtiden kring år 2750. Vid denna tid har företaget Buy N Large tagit över alla länder och regeringar på jorden. Eftersom alla har konsumerat (handlat, köpt saker) för mycket så är jorden fylld av skräp och alla människor har tvingats att lämna jorden.

Fastän Wall-E är en robot har han utvecklat känslor och ett medvetande. Wall-E laddas upp varje morgon på solceller.

En dag landar ett rymdskepp på jorden och ut kommer roboten Eva. Hennes uppdrag är att leta efter växtliv på jorden. När Wall-E blir kär i roboten Eva följer han med henne ut i rymden.

De kommer till planeten Axiom där människorna bor. Eftersom robotarna gör allt och människorna inte rör sig lider de av fetma och benskörhet.

När Wall-E:s kretskort går sönder vill Eva rädda honom med reservdelar. Tillslut återfår han sitt minne genom en kyss.

Svåra ord och begrepp:

Svenska Modersmål Bildstöd
Robot
Återvinning
Soptipp
Rymden
Besättning
Konsumtion
Känslor
Medvetande
Solceller
Uppdrag
Kretskort
Reservdelar
Fetma
Benskörhet