Jag har fått i uppdrag av min lärare att skriva ett inlägg till bloggen om mina tankar och förväntningar om sagan. Såhär tänker jag:

En saga som är givande och tilltalande för en alternativ framtid med inslag av fantasy. Jag vill att sagan ska sticka ut på oväntade sätt för vissa hur drastisk en åsikt kan vara. Det svåra och utmanande är att få allt att hänga ihop och mer utmanande kommer att få en bra inlevelse; världen är svår att beskriva med beskrivningarna med samhällena – dock är storyn kanonbra och sensmoralen är skiftande genom sagans gång.

Jag anser att det brukar vara svårast att börja men senare brukar det visa sig att det är svårare att sluta.

/ Erik B