Vi befinner oss i sagans förtrollande värld och har tillsammans utforskat sagor från olika länder och samtalat om sagans typiska kännetecken. Läs mer om vår start i  Simsalabim! I sagans värld kan allt hända och Ett spännande möte med moderna sagor. Under december har vi också läst den klassiska folksagan Rödluvan och arbetat med olika textkopplingar. Det visade sig att vi snabbt hittade kopplingar mellan sagan och verkligheten och mellan sagan och andra böcker/filmer, vilket ledde till intressanta samtal. Genom närläsning av sagan fick vi till en djupare textupplevelse; inte bara vad texten vill förmedla utan också hur texten fungerar. Syftet är att vi ska lära känna sagogenren för att sedan använda det vi har lärt oss för att skriva en egen framtidssaga. Vi arbetar utifrån cirkelmodellens fyra faser; (genrepedagogik) förförståelse, modelltext, gemensam text och individuell text.

Innan vi antar vår första utmaning i skrivprocessen, det vill säga, skriva en gemensam text, ska vi viralgranska, vilket i detta sammanhang går ut på att undersöka och föra ett kritiskt samtal om hur Rödluvan skildras på nätet, närmare bestämt på Youtube. I kanalen finns många olika versioner av Rödluvan som är intressanta att undersöka. Vi använder oss av granskningschecklistan som finns i Lilla viralgranskaren (ett skolmaterial om källkritik på nätet).

När det är dags för gemensam textproduktion, så bloggar vi igen. Tanken är att låna strukturen från Rödluvan, men tillsammans skapa en egen handling som kopplas samman med hållbar utveckling och de globala målen. Kampen om en hållbar värld har börjat. Följ med oss på vårt spännande äventyr…:)