Samtal och reflektioner i klassrummet hos åk 7 på Pilevallskolan efter gårdagens besök av Marie Hilldén från Sysav.

“Vi fick veta att vi slänger mycket sopor, 467 kg per person och år och 1915 slängde vi bara 30 kg per person och år. Men här i Sverige försöker vi återvinna mycket, det känns bra.”

“Det var intressant, för man visste t.ex. inte om att mobiler innehöll så mycket metaller som fraktas från andra länder, vilket påverkar vår miljö negativt. Att en slängd mobil blir till flera kilo sopor.”

“Vi kastar plast på marken och i haven, vilket dödar haven och djurlivet. Vi kör mer bil än vad vi behöver.”

” Att det vi kan göra för miljön är att inte byta mobil för ofta, inte handla mer mat än man behöver, vi kastar för mycket mat.”

“Släck lampor du inte behöver!”.

” Hon berättade att man kunde utmana varandra i klassen genom att bara använda fem plagg i veckan. Det kan man ju göra.”

Med vänliga hälsningar

Linda, Jessica, Tereza och eleverna i åk 7