Vad är det människan gör som gör att vi är miljöbovar och energitjuvar?

Eleverna i årskurs 7 på Pilevallskolan räcker upp handen och vi samlar deras förslag i bloggen:
Kör bil, kastar mat, äter kött, bor själva, slösar vatten, glömmer att släcka lampor, spolar vatten för länge, diskar med diskmaskin, använder torkskåp och torktumlare, köper mat från andra sidan jordklotet, flyger på semester, fraktar, exporterar och importerar, vi källsorterar för lite eller inte alls, vapenindustrin och andra industrier som bidrar till klimatförsämringar och miljöutsläpp.

Hur är det att bo i kollektiv?

Vi kollar på en film från UR om att bo i kollektiv. Länk till filmen: https://urskola.se/Produkter/203242-Big-Cities-Ett-modernt-kollektiv

Efter filmen listar vi positivt och negativt med att bo i kollektiv. Positivt är att vi slösar mindre resurser, mindre utgifter, aldrig behöva vara ensam, flera inkomster till ett boende och vi kastar mindre mat. Negativt är trångboddhet, integritet, mindre privatliv och eventuella konflikter.

Vi sammanfattar kort vad filmen handlar om:

Seoul 70 % bor i lägenhet. Perspektivet befolkning och miljö. Att bo i kollektiv sparar på resurser och utrymmen. Människorna i kollektivet planterade och odlade själva. De satsade på återbruk och att återanvända resurser. I filmen ser man tydligt att de har ett solidariskt tänk och att de hjälps åt. Eftersom de delar allt blir det inte så mycket överbliven mat. Det har blivit naturligt i kollektivet att ta hand om varandras barn. Vi såg avsnitt 1. I avsnitt 2 om ni vill se fler handlar det om självförsörjande ekobyar i Berlin. Dessa finns också i Sverige. Det finns en utanför Svedala ungefär 15 minuter från oss, Trelleborg och Pilevallskolan.

Vad kan människan göra själv?

Vi får besök av Marie Hillden från Sysav i Trelleborg. Hon visar hur mycket resurser som går åt för att tillverka en t-shirt. Hur man kan förebygga eller återanvända resurser. Hon pratar om att hållbar utveckling inte bara är vatten, natur och miljö. Det är också pengar, arbete, bostad, utbildning och sjukvård. Hon visar de globala målen som även innefattar fattigdom, hunger, jämställdhet, rättsäkerhet. Marie föreläser för oss, får med eleverna i diskussioner, ställer frågor, visar upp olika material och diskussionen blir lite efter elevernas frågor och uppfattningar om hållbarhet och miljö.

             

Fundera på:
Vad innebär hållbar utveckling?
Vad är fair trade?
Är det rätt av djurrättsorganisationer att släppa ut djur för att de skall slippa slakt?
Hur kan vi bidra i vardagen för att skapa en bättre miljö?
Vad har gjorts förr, vad görs idag och vad behöver vi göra i framtiden?
Hur kan vi spara på jordens resurser?
Vilka resurser är det jorden måste spara på?

Besvara:
Hur kan man skriva en saga som handlar om hållbar utveckling?
Vad skulle din saga kunna handla om?

hälsningar Linda, Jessica, Tereza och eleverna i årskurs 7