Hej!

Vi har pratat om sagor, sagor från elevernas hemländer och hur sagor skrevs förr och idag.

Vi ritade en tankekarta för att samla elevernas förkunskaper och för att få en gemensam bild av vad en saga är. Vilka figurer och väsen nämns ofta i sagor? Hur börjar en saga? Finns det speciella siffror, teman som återkommer? Hur beskrivs olika karaktärer, kön och väsen? Kan en prinsessa vara den som räddar prinsen?

Vi har också pratat om framtiden, vilka yrken som finns i framtiden, vilken teknik som finns, hållbarhet och vad som kommer att krävas för detta framtida samhälle.

Några elever har börjat skriva sagor utifrån fantasyserier eller datorspel. Några elever har börjat skriva mer klassiska sagor om prinsar och prinsessor.

Eftersom det är slutet av terminen har vi skrivarverkstad. Elever som behöver skriva om tidigare texter (argumenterande) har fått skriva om efter respons. Elever som är klara har valt att skriva dikt, saga eller novell. Vi har fokus på berättande texter, men inte enbart sagor.

Vi har också kollat på ett avsnitt av årets julkalender. Pratat om karaktärer i berättelsen, miljö och handling.

Vi startar upp ordentligt med Framtidssagor efter jul.

Hälsningar från elever i årskurs 7, Linda, Jessica och Tereza

Eleverna fungerar som resurs och respons för varandras lärande.

Elever visar upp sina texter i matsalen.

Dikter, sagor och noveller

Hur är det att vara tonåring och att bli vuxen? Vad kommer förändras? Hur ser framtiden ut?