När vi började arbeta med sagor fick alla fundera kring följande frågeställningar: Vilka sagor minns vi? Vad är egentligen en saga? Berättar vi fortfarande sagor?

Vi samtalade om att sagor ofta handlar om hur det är att vara människa och att det onda och det goda är i konflikt och vidare om sagans typiska kännetecken. Därefter blickade vi ut i världen via webben och hittade sagor från olika länder. Det var ett sätt att förbereda för en kommande uppgift som var att välja en saga på svenska eller på modersmålet. Vi talade dels om skillnaden mellan folksagan och konstsagan och dels om hur sagor spridit sig över världen och från generation till generation.

 Vårt fokus var att berätta och dela med oss av våra olika upplevelser och erfarenheter av sagor samtidigt som vi ”zoomade in” vad som gör sagan till en saga. I slutet av undervisningen undersökte vi på internet om det fanns intressanta sagor. Vi hittade exempelvis till Unga Fakta där det finns folksagor från hela världen och bläddrade i några sagosamlingar som Maria tagit med. Vi skrev ner sagans kännetecken som finns här.