Välkommen till stadsbiblioteket i Trelleborg den 23 april kl. 10.00 – 12.00. Då är det release för framtidssagorna!

I samband med Världsbokdagen den 23 april 2018 publiceras vår digitala sagobok på bloggen och blir tillgänglig för alla. Det blir en multimodal sagosamling som lyfter fram barn- och ungas röster om framtiden med koppling till Agenda 2030.

Kom och träffa författarna; barnen och eleverna som skapat den digitala sagoboken tillsammans. Lyssna på sagor i sagorummet, se på kreativt filmskapande, delta i skaparverkstaden, träffa hemliga gäster, lär dig mer om hållbar utveckling och de globala målen, fika och mingla. Det finns något för alla; både stora och små.

Unesco uppmärksammar böckers, författares och upphovsrättens betydelse för att sprida idéer och kunskap och för att bidra till förståelse och tolerans mellan människor. Böcker är ett av våra allra mest effektiva verktyg för att arbeta för fattigdomsbekämpning och fredsbyggande, och målet med Världsbokdagen är att uppmuntra författare och kämpa mot analfabetism (Unesco – Världsbokdagen). Låt oss ta upp våra böcker och pennor. De är våra mest effektiva vapen – Malala Yousafzai (Nobels Fredspris 2014).